Đăng ký sử dụng nước


Bạn vui lòng điền các thông tin có dấu
Bạn hãy kéo đến vị trí nhà của bạn
BẠN CẦN CHUẨN BỊ CÁC HỒ SƠ SAU( CUNG CẤP CHO CÁN BỘ KHẢO SÁT)
  • Chứng minh nhân dân( Photo) của người đứng tên
  • Bạn nộp một trong các hồ sơ sau
    • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(nếu chưa có nhà phải bổ sung giấy phép xây dựng)
    • Hộ khẩu thường trú của khách hàng tại nơi lắp đặt đồng hồ
    • Bản chính giấy xác nhận của địa phương( Mẫu tại đây).
    • Hợp đồng mua bán hợp lệ : Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên có xác nhận đồng ý của chủ sở hữu trên giấy đăng ký cấp nước ;Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất;Hợp đồng thuê địa điểm và có xác nhận đồng ý của chủ sở hữu trên giấy đăng ký cấp nước.