Danh sách các số tài khoản của công ty


STT Mã NH Tên ngân hàng Số tài khoản
1 ABB NGÂN HÀNG AN BÌNH 1091003783063
2 ACB NGÂN HÀNG TM CP Á CHÂU 59403499
3 AGB NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VN 5900201014910
4 AGB(VA) NGÂN HÀNG AGRIBANK (Vĩnh An) 5904201003986
5 AGB(XL) NGÂN HÀNG AGRIBANK (XUÂN LỘC)
6 BIDV NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 67910000296879
7 EXB NGÂN HÀNG EXIMBANK 181514851016374
8 HDB NGÂN HÀNG HD 135704076666666
9 HDB(VA) HD Bank(Vĩnh An) 1467047003052
10 ICB (TKCT) NGÂN HÀNG TM CP CÔNG THUONG (CT) 115000102558
11 MB NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI( Chi nhánh Đồng Nai) 7201101102007
12 SACB NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 050075090045
13 VCB(TKCT) NGÂN HÀNG TM CP NGOẠI THƯƠNG (TKCT) 0121000817952
14 VIB NGÂN HÀNG QUỐC TẾ 611704060532306